Impressum
.
.
.
.

Produkcja

GreenLife jako specjalista od tworzyw sztucznych korzysta obecnie z trzech różnych technik do produkcji. W zależności od wymogów dla produktu i ilości wytwarzanych części stosuje się następujące techniki:

Technika spiekania rotacyjnego – Tutaj napełniamy zamknięte formy proszkiem polietylenowym. Przy dużym dopływie ciepła proszek stapia się. Forma, nazywana też narzędziem, obraca się wokół dwóch osi w taki sposób, że płynne tworzywo sztuczne jest dość równomiernie rozprowadzane po stronie wewnętrznej narzędzia, określającej formę. Po fazie schładzania narzędzie jest otwierane i można wyjąć zamkniętą kształtkę drążoną. Jest ona później dalej przetwarzana do postaci żądanego wyrobu końcowego (piłowanie, frezowanie itp.). Korzystne jest możliwe wytwarzanie cienkościennych, wytrzymałych i trwałych produktów lub mniej wytrzymałych, ale tańszych kształtek w tym samym narzędziu. Do utworzenia produktu potrzeba wiele czasu przy wysokim nakładzie energetycznym. Dla produktów GreenLife stosuje się nowoczesne efektywne energetycznie maszyny.

 

Formowanie wytłaczające przez nadmuchiwanie to sposób wytwarzania kształtek drążonych, który stosowany jest do produktów GreenLife, jak zbiorniki na deszczówkę i beczki z polietylenu. Tworzywo sztuczne stopione w maszynie formierskiej jest formowane do postaci węża. Wąż jest dopasowywany w formie do nadmuchiwania przez sprężone powietrze do krawędzi wewnętrznych formy do nadmuchiwania. Tak ukształtowany produkt po schłodzeniu poza maszyną nadal jest obrabiany.
Specjalny polietylen do nadmuchiwania z wytłaczaniem jest szczególnie ciągliwy, wykazuje wysoką odporność na pękanie, a tym samym jest przeznaczony do szczególnie trwałych produktów.

 

Odlewanie przez natryskiwanie to inna technika obróbki plastycznej tworzywa sztucznego. Przy pomocy odlewarki wtryskowej skraplamy polietylen w temperaturze powyżej 200 ° C. Płynny polietylen jest wtryskiwany pod ciśnieniem do narzędzia do natryskiwania. W narzędziu polietylen przechodzi ponownie w stan stały wskutek schłodzenia. Po otwarciu narzędzia część formowana jest wyjmowana przez urządzenie manipulacyjne (robota) i może być dalej obrabiana lub jest już gotowa do zastosowania.

Pustka w narzędziu formuje kształt i strukturę powierzchniową gotowej kształtki.

GreenLife Menu