Impressum
International
OUR PARTNERS
EUROPE

Baltic Countries

KU-Zila Ezerzeme

SIA Saules 71

5403 Daugavpils

Mr. Yermakov

+371 5426040

Belgien

VALECO Water Quality

Zone II

Rue des Foudriers, 16

7822 Ghislenhien

Mr. Van Lierde

+32 (0) 68572071

info@valeco.be

Baltic Countries

KU-Zila Ezerzeme

SIA Saules 71

5403 Daugavpils

Mr. Yermakov

+371 5426040

Belgien

VALECO Water Quality

Zone II

Rue des Foudriers, 16

7822 Ghislenhien

Mr. Van Lierde

+32 (0) 68572071

info@valeco.be

Baltic Countries

KU-Zila Ezerzeme

SIA Saules 71

5403 Daugavpils

Mr. Yermakov

+371 5426040

Belgien

VALECO Water Quality

Zone II

Rue des Foudriers, 16

7822 Ghislenhien

Mr. Van Lierde

+32 (0) 68572071

info@valeco.be

Baltic Countries

KU-Zila Ezerzeme

SIA Saules 71

5403 Daugavpils

Mr. Yermakov

+371 5426040

Belgien

VALECO Water Quality

Zone II

Rue des Foudriers, 16

7822 Ghislenhien

Mr. Van Lierde

+32 (0) 68572071

info@valeco.be

Baltic Countries

KU-Zila Ezerzeme

SIA Saules 71

5403 Daugavpils

Mr. Yermakov

+371 5426040

Belgien

VALECO Water Quality

Zone II

Rue des Foudriers, 16

7822 Ghislenhien

Mr. Van Lierde

+32 (0) 68572071

info@valeco.be

Baltic Countries

KU-Zila Ezerzeme

SIA Saules 71

5403 Daugavpils

Mr. Yermakov

+371 5426040

Belgien

VALECO Water Quality

Zone II

Rue des Foudriers, 16

7822 Ghislenhien

Mr. Van Lierde

+32 (0) 68572071

info@valeco.be

Informacja prawna

Informacja prawna

Informacja zgodnie z pkt. 5 TMG
Greenlife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Spółka reprezentowana przez

Friedhelm Neumann

Kontakt

Telefon: +49 (0) 3 85 / 7 73 37-0
Fax: +49 (0) 3 85 / 77337-33
E-Mail: info@greenlife.info
Web: www.greenlife.de

Rejestracja

Wpis do rejestru spółek handlowych ‘Handelsregister’
Numer rejestracji: HRB 8062
Register Court: Schwerin

Numer VAT

Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z pkt. 27 niemieckiej ustawy o VAT
DE 813687779

Wskazanie źródła obrazów i grafik

Fotolia, źródła własne

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść
Treści na naszych stronach zostały opracowane z najwyższą starannością. Jednakże nie możemy zagwarantować ich dokładności, kompletności i aktualności. Zgodnie z przepisami ustawowymi, jesteśmy odpowiedzialni za treści własne zamieszczane na stronach internetowych. W tym kontekście należy pamiętać, że nie mamy obowiązku monitorowania informacji jedynie przekazywanych lub zapisywanych od stron trzecich, ani też badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nasze zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pozostają nienaruszone zgodnie z § 8 do 10 Ustawy o Telemediach (TMG).

Odpowiedzialność za linki

Odpowiedzialność za zawartość zewnętrznych linków (do stron internetowych podmiotów trzecich) spoczywa wyłącznie na operatorach tych stron. W czasie umieszczania linków nie były nam znane żadne naruszenia. W razie uzyskania jakichkolwiek wiadomości o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy dany link.

Prawa autorskie

Nasze strony internetowe oraz ich treści podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez prawo (§ 44a i nast. Ustawy o prawach autorskich), wszelkie formy wykorzystywania, powielania lub przetwarzania prac podlegających ochronie prawa autorskiego na naszych stronach internetowych wymagają uprzedniej zgody odpowiedniego właściciela tych praw. Poszczególne kopie prac są dozwolone tylko do użytku prywatnego, więc nie mogą służyć bezpośrednio lub pośrednio do osiągania zysku. Nieuprawnione wykorzystanie utworów chronionych prawem autorskim jest karalne (§ 106 prawa autorskiego).

Źródło: http://www.muster-vorlagen.net/

Legal
GreenLife Menu